•  

  •  

Poradnia medycyny pracy w Poznaniu zaprasza!

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska AMB-MED z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem leczniczym, który świadczy usługi  medyczne z zakresu medycyny pracy. Nasza przychodnia rozpoczęła działalność w sierpniu 2006 roku. Dbając o najwyższy standard wykonywanych usług, zatrudniamy wyłącznie doświadczony personel medyczny i podejmujemy współpracę z innymi placówkami medycznymi o najlepszej renomie.

Kompleksowe badania do pracy

Odpowiednia organizacja pracy i wykwalifikowana kadra medyczna gwarantuje komfort i zadowolenie każdego pacjenta. W trosce o Państwa wygodę, usługi świadczymy kompleksowo i sprawnie – w naszej przychodni wszystkie badania potrzebne do wydania orzeczenia o zdolności do pracy można przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań lekarskich na terenie Państwa Zakładu Pracy.

Obowiązkowe badania wstępne i okresowe177993-lekarz

Kompleksowe badania lekarskie są potrzebne zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Dbanie o pracowników staje się
w dzisiejszych czasach standardem każdej nowoczesnej firmy.

Obecnie przepisy prawa nakładają na pracodawcę wykonanie stosownych badań pracownikowi przed rozpoczęciem pracy,
a następnie ich okresowe powtarzanie.

Badania do pracy przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego pracownikowi przez pracodawcę z określeniem stanowiska pracy i wyszczególnieniem czynników szkodliwych
i uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy.

Zakres badań medycyny pracy

Poradnia Medycyny Pracy AMB-MED wykonuje:

• badania wstępne
• badania okresowe
• badania kontrolne
• badania sanitarne (dla celów sanitarno-epidemiologicznych), wpis do książeczki
• badania kierowców
• badania na prawo jazdy
• badania do pracy na wysokości (badania wysokościowe)
• badania dla operatorów wózków widłowych i maszyn w ruchu
• badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych

Lekarz medycyny pracy

Gwarantujemy rzetelną opiekę lekarza medycyny pracy,
a także – w zależności od indywidualnych potrzeb – lekarzy innych specjalizacji. W ramach funkcjonowania Poradni Medycyny Pracy AMB-MED wykonujemy badania laboratoryjne i diagnostykę rentgenowską, EKG
i spirometrię. Zapewniamy też konsultacje lekarzy specjalistów: okulisty, neurologa i laryngologa oraz psychologa.

Badania medycyny pracy kończą się wystawieniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu na danym stanowisku pracy.